05 August 2011

కథ చెబుతానే కథ చెబుతానే

కథ చెబుతానే కథ చెబుతానే
ఏం కథ నాన్న??
రాజా రాణి కథ చెబుతానే, కాకి నక్క కథ చెబుతానే
రాజు కథ కాకి కథ??
ఆఆ ఏం కథ ఏం కథ
కథ కథేందుకు చెప్పొద్దు చెప్పొద్దు
ఎవరైన విని సినిమా తీసేస్తే
కాకి కథ చెప్పు కాకి కథ చెప్పు
రాజా కథ చెప్పు రాజాధీ రాజా ఇళయరాజా కథ చెప్పు

ఒకానొక ఉరిలోన ఒకే ఒక రాజార
ఒకే ఒక రాజేన ఊర్లో ఇంకెవరు లేరా?
అం అం ఉన్నారమ్మ
రాజా వారి మంత్రులు నాలుగు వాళ్ళు ఒట్టి కుజాల్రా
కూజాలా హు హు హుం
ఒకానొక ఉరిలోన ఒకే ఒక రాజార
రాజా వారి మంత్రులు నాలుగు వాళ్ళు ఒట్టి కుజాల్రా

వాడలా పోరు వచ్చెను పోరు లో సైన్యం ఉరికెను
వాడలా పోరు వచ్చెను పోరు లో సైన్యం ఉరికెను
సైన్యమే వెళ్లు విరిచిను డామ్ డామ్ డామ్
సైన్యమా? ఎందుకు??
సైన్యమే ఎందుకురికెను సైన్యమే ఎందుకురికెను
కాకి వడ ఎత్తుకెళ్లింది కదా అదే అందుకే
సైన్యమే ఎందుకూరికెను కాకి వడ ఎత్తుకెళ్లేను
నక్క మరి పాడమన్నది స రీ గా మా ప
కాకి పాడిందా ఓ పాడదా సరేయ్ క క క
అయ్యో వడ పోయిందే కాకి పాపం కదా
రాజా వదులుతాడ హ హ హ హ హ
రాజా పాటే పాడే నక్క వడ నోరు జారే
నాడు రాజా కి ఆ కాకి థాంక్సే చెప్పే
ఊరంత చింది సందళ్ళాయే నక్కళ్లో సంతోషలే పొంగే

అందరు అన్నారు రాజా కి జై
రాజు కి జై రాజు కి జై
ఇది రాజు కథ కాకి కథ?
కాకి రాజా కథ
హాహాహాహాహాహాహ్
కాకి రాజుకి జై కాకి రాజుకి జై

తలిచి తలిచి నే కథ చెబుతే మురిసి మురిసి నువ్వే వింటావే
ఎన్నో కథాలింకా ఉన్నాయే వింటు నన్ను భేష్ అంటావే

ఒకానొక ఉరిలోన ఒకే ఒక రాజా ర
రాజా వారి మంత్రులు నాలుగు అయ్యో మళ్లీ రాజు కథేన?
వీడు ఆ రాజా కధ వేరే రాజా అహ్హహ్హ

హం ఈ రాజాకి ఏం కథ
ఆ సూపర్ మన్ ఆ సూపర్ మన్ ఆ చెప్పకు ఆ చెప్పకు
అనాకొండ కథ చెప్పు అనాకొండ కథ చెప్పు
ఎవరు సర్ ఎవరు సర్ ఆ డైనాసార్

ఆడల రాజనంత డైనాసార్ పీడింసింది
పౌరులే రాజా సభకి వెళ్లారు
డైనోసౌర్ ని వేటాడ్లేక సూపర్ మన్ వళ్ళే మారి
రాజా నే రావాలంటు అడిగారు
వస్తుంటే అనకొండ బెదిరించింది
అనకొండపోయాక సుడి వచ్చింది
హే వస్తుంటే అనకొండ బెదిరించింది
అనకొండ పోయాక సుడి వచ్చింది
సుడి గాలి పోయాక పులి ఉరిమింది
రాజా కెవ్వంటుంటే పులి జడిసింది
డైనాసార్ కదా చావాలి పులి ఎందుకు చక్చింది
ఏ ఏ అందరు అన్నారు రాజా కి జై
రాజా కి జై రాజా కి జై
ఇక చాలు నాన్నా ఆపేసేయ్

తలచి తలచి నే కథ చెబుతే ఇఱుకు ఇఱుకు పది అడిగేవే
ఎన్నో కథాలింకా ఉన్నాయే అన్ని వింటూ భేష్ అంటావే

ఒకానొక ఉరిలోన ఒకే ఒక రాజార
రాజా వారి కథ చెబుతుంటే కునుకు తీయ్ వెన్నేల
లాలలే లాలాలలే లాలలే లాలాలలే
లాలలే లాలాలలే లాలలేల
లాలలే లాలాలలే లాలలేల

తిరిగి తిరిగి నే కథ చెబుతే రెప్ప మూసి నువు విన్నావే
ఎన్నో కథలింకా ఉన్నాయే అన్నీ వింటూ భేష్ అంటావే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips