22 May 2011

మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే

ఓఓఓఓఓ ఆఆఆఆ లలలలాలలల
మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే
మాటలు రాని కోయిలమ్మ పాడునులే
ఆనందంతోఅనురాగంతో నా మది ఆడునులే

మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే
మాటలు రాని కోయిలమ్మ పాడునులే
ఆనందంతోఅనురాగంతో నా మది ఆడునులే

నన్నే నీవు అమ్మ అన్ననాడు
మీ నాన్నమనసు గంతులువేసి ఆడూ
నన్నే నీవు అమ్మ అన్ననాడు
మీ నాన్నమనసు గంతులువేసి ఆడూ
మంచికాలం మరలా రాదా
ముళ్ళబాటే పూలతోటా
ఆనందంతోఅనురాగంతోనామది ఆడునులే

మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే
మాటలు రాని కోయిలమ్మ పాడునులే
ఆనందంతోఅనురాగంతో నా మది ఆడునులే

గూటిలోని పావురాలు మూడూ
అవి గొంతుకలిపి తీయని పాట పాడూ
గూటిలోని పావురాలు మూడూ
అవి గొంతుకలిపి తీయని పాట పాడూ
మంచుతెరలూతొలగీపోయీ
పండువెన్నెలా కాయునులే
ఆనందంతోఅనురాగంతో నా మది ఆడునులే

మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే
మాటలు రాని కోయిలమ్మ పాడునులే
ఆనందంతోఅనురాగంతో నా మది ఆడునులే
ఆఆఆఆ లలల లాలలల

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips