28 September 2011

అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది

హా అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది ఓఓఓఓ ఆడపిల్ల సిగ్గులంటది ఓఓఓఓ
హ హ హ హ అగ్గిపుల్ల చీకటింటికే హ హ హ హ ఆడపిల్ల కౌగిలింతకే
చీకటింటిలో కౌగిలింతలో నీ చింత తీర్చేసుకో
అహా అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది ఓఓఓ ఆడపిల్ల సిగ్గులంటది ఓఓఓ
హ హ హ హ అగ్గిపుల్ల అంటుకుంటదీ హ హ హ హ ఆడపిల్ల జంటగుంటదీ
అందమిప్పుడే అంటగట్టుకో నీ ముద్దు తీర్చేసుకో
అహా అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది ఓఓఓఓ ఆడపిల్ల సిగ్గులంటది ఓఓఓఓ

చూపు తాకిడి సుఖమేముందీ చేయి అలజడి నీ ఇష్టం
నిలువు దోపిడి సగమైపోయే చూసుకో మరి నా ఇష్టం
చూపు తాకిడి సుఖమేముందీ చేయి అలజడి నీ ఇష్టం
నిలువు దోపిడి సగమైపోయే చూసుకో మరి నా ఇష్టం
దొంగ చేతిలో తాళం ఉందీ తాళం ఎప్పుడూ కప్పుకు ఉందీ
అంగుళానికో అందం ఉందీ బేరమప్పుడే పెంచుతు ఉంది
చౌక బేరమే సోకు లాభమే ఘరానాదొంగకి
అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది ఓఓఓ ఆడపిల్ల సిగ్గులంటది ఓఓఓ
హ హ హ అగ్గిపుల్ల చీకటింటికే హ హా ఆడపిల్ల కౌగిలింతకే
చీకటింటిలో కౌగిలింతలో నీ చింత తీర్చేసుకో
అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది ఓఓఓ ఆడపిల్ల సిగ్గులంటది ఓఓఓ

దోరసరుకులు దొరుకుతు ఉన్నా దొంగ సరుకే నాకిష్టం
అలక ముద్దులు అడిగే కన్నా దోచుకుంటే నా కిష్టం
దోరసరుకులు దొరుకుతు ఉన్నా దొంగ సరుకే నాకిష్టం
అలక ముద్దులు అడిగే కన్నా దోచుకుంటే నా కిష్టం
కంటి చూపులో గారం ఉందీ వంటి నిండ బంగారం ఉందీ
కన్నె చూడనీ నేరం ఉందీ కమ్ముకుంటే శృంగారం ఉందీ
సొంత లాభము కొంత మానుకో చలానా వేళకి
అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది ఓఓఓ ఆడపిల్ల సిగ్గులంటది ఓఓఓ
హ హ హ హ అగ్గిపుల్ల చీకటింటికే హ హ హ హ ఆడపిల్ల కౌగిలింతకే
చీకటింటిలో కౌగిలింతలో నీ చింత తీర్చేసుకో
అగ్గిపుల్ల భగ్గుమంటది ఓఓఓఓ ఆడపిల్ల సిగ్గులంటది ఓఓఓఓ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips