30 September 2011

మిస మిసలాడే చినదానా ముసి ముసి నవ్వుల నెరజాణ

మిస మిసలాడే చినదానా ముసి ముసి నవ్వుల నెరజాణ
సిగ్గులు చిలికి సింగారమొలికి చేరగ రావేమే నా చెంతకు రావేమే
సొగసరి చూపుల చినవాడా గడసరి మాటల మొనగాడా
సరసాలాడే సరదా తీరే సమయం రానీయరా ఆ సమయం రానీయరా

చారెడు కళ్ళకు కాటుక పెట్టి దోసెడు మల్లెలు సిగలో చుట్టి
చారెడు కళ్ళకు కాటుక పెట్టి దోసెడు మల్లెలు సిగలో చుట్టి
చిలకలాగ నువు కులుకుతు ఉంటే ఒలికి పోతదే నీ సొగసు
ఉలికి పడతదే నా మనసు
కులుకు చూసి నువు ఉలికితివా తళుకు చూసి నువు మురిసితివా
కులుకు చూసి నువు ఉలికితివా తళుకు చూసి నువు మురిసితివా
కులుకును మించి తళుకును మించి వలపుని దాచితి లేరా
అది కలకాలం నీదేరా
మిస మిస లాడే చినదాన ముసి ముసి నవ్వుల నెరజాణ
సిగ్గులు చిలికి సింగారమొలికి చేరగ రావేమే
నా చెంతకు రావేమే

ఏటి గట్టున ఇల్లు కట్టుకొని నీటి అద్దమున నీడ చూసుకోని
ఏటి గట్టున ఇల్లు కట్టుకొని నీటి అద్దమున నీడ చూసుకోని
గువ్వల జంటగ నువ్వు నేను కువ కువ లాడుతు ఉందామా
కొత్త రుచులు కనుగోందామా
కళ్ళు కళ్ళు కలిసిన నాడే మనసు మనసు తెలిసిన నాడే ఓ ఓ
కళ్ళు కళ్ళు కలిసిన నాడే మనసు మనసు తెలిసిన నాడే
నీవు నేను ఒకటైనామని కోవెల గంటలు తెలిపెనులే
దీవెనలై అవి నిలిచెనులే దీవెనలై అవి నిలిచెనులే
మిస మిస లాడే చినదాన ముసి ముసి నవ్వుల నెరజాణ
సిగ్గులు చిలికి సింగారమొలికి చేరగ రావేమే నా చెంతకు రావేమే
సొగసరి చూపుల చినవాడా గడసరి మాటల మొనగాడా
సరసాలాడే సరదా తీరే సమయం రానీయరా ఆ సమయం రానీయరా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips