08 December 2011

నీ చుర చుర చుర చూపులే పంజా

నీ చుర చుర చుర చూపులే పంజా
సల సల సల ఊపిరే పంజా
నీ చుర చుర చుర చూపులే పంజా
సల సల సల ఊపిరే పంజా
నరనరమున నెత్తురే పంజా
అణువణువునా సత్తువే పంజా
అదుపెరుగని వేగమే పంజా
అదరని పెను ధైర్యమే పంజా
పెదవంచున మౌనమే పంజా
పదునగు ఆలోచనే పంజా
ఈ చీకటిలో చీకటిగా మూసిన ముసుగా నిప్పుల బంతి
తప్పదనే యుద్ధముగా వేకువ చూడదా రేపటి కాంతి
ఆకాశం నీ పంజా
అది గెలవాలి అసలైనా గుండె దమ్ముగా
ఆవేశం నీ పంజా
అడుగెయ్యాలి చెడునంతం చేసే చైతన్యంగా

ఆటుపోటు లేనే లేని సాగరమే ఉంటుందా
ఎత్తు పల్లం లేనే లేని రహదారంటూ ఉందా
ఆకురాలని కొమ్మరెమ్మలు చిగురయ్యే వీలుందా
ఏదేమైనా తుది వరకు ఎదురీత సాగాలి గా
అడుగడుగు అలజడిగా నీ జీవితమే నీ శత్రువు కాగా
బెదిరించే ఆపదనే ఎదిరించే గుణమేగా పంజా
ఆకాశం నీ పంజా
అది గెలవాలి అసలైన గుండె దమ్ముగా
ఆవేశం నీ పంజా
అడుగెయ్యాలి చెడునంతం చేసే చైతన్యంగా
                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips