26 December 2011

ఆంచి ముంబై అప్నా అడ్డా డోల్

ఆంచి ముంబై అప్నా అడ్డా డోల్
ఆగ్ హై హర్ రాస్తే అబ్ డోల్
జాన్ పె కత్రా హై అబ్ డోల్ ముంబాయి హోయ్ సాలె

రాత్ బర్ యహా క దందా గోల్
కిస్కో హై పత్కా న అబ్ బోల్
హర్ గడి హత్ గడియొం మె బోల్
ముంబాయి ముంబాయి

రొమ్మే విరిస్తే జీనా హై
తోకే ముడిస్తే మర్నా హై ముంబాయి ముంబాయి
అన్ని తెగిస్తే అచ్చా హై
కొంచెం జడిస్తే కచ్చా హై ముంబాయి ముంబాయి

ఎవడితో ఎవడికి పడదు లేరా ఎప్పుడు
నిలబడి చల్ కలబడి నువ్వేలుకో ఇప్పుడు
బయపడుతూ వెనకడుగేస్తే బతుకే ఖేల్ ఖతం

ఆంచి ముంబై అప్నా అడ్డా డోల్
ఆగ్ హై హర్ రాస్తే అబ్ డోల్
జాన్ పె కత్రా హై అబ్ డోల్ ముంబాయి

రాత్ బర్ యహా క దందా గోల్
కిస్కో హై పత్కా న అబ్ బోల్
హర్ గడి హత్ గడియొం మె బోల్
ముంబాయి ముంబాయి హో సాలే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips