31 October 2010

చిలిపిగా చూస్తావలా పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా

చిలిపిగా చూస్తావలా పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా
చివరికి నువ్వే అలా వేస్తావే వల నీతో వేగేదెలా
ఓ ప్రేమా కన్నులో వలే రోజు ఎంతో బాగుందని కలా
కొన్నాల్లే అందంగా ఊరిస్తుంది ఆపై చెరుపుతుందిలా
కడ దాక ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా

చిలిపిగా చూస్తావలా పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా
చివరికి నువ్వే అలా వేస్తావే వల నీతో వేగేదెలా

నిన్నే ఇలా చేరగా మాటే మార్చి మాయే చేయాలా
నన్నే ఇక నన్నుగా ప్రేమించని ప్రేమేలా
ఊపిరీ ఆగేదాకా ఏదో ఒక తోడుందలా
నన్నింతగా ఊరించేస్తు అల్లేస్తుందే నీసంకెలా
కొంచం మధురము కొంచం విరహము వింతలో నువ్వు నరకం
కొంచం స్వర్గము కొంచం స్వార్ధము గొంతులో చాలు గరలం
కొంచం పరువము కొంచం ప్రళయము గుండెనే కోయు గాయం
కొంచం మౌనము కొంచం గానము ఎందుకీ ఇంద్రజాలం

ఇన్నాల్లుగా సాగిన ప్రేమనుంచి వేరై పోతున్నా
మళ్ళీ మరో గుండెతో స్నేహం కోరి వెలుతున్నా
ప్రేమనే దాహం తీర్చే సాయం కోసం వేచానిలా
ఒకో క్షణం ఆ సంతోషం నాతో పాటు సాగేదెలా ఎలా ఎలా

చిలిపిగా చూస్తావలా పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా
చివరికి నువ్వే అలా వేస్తావే వల నీతో వేగేదెలా
ఓ ప్రేమా కన్నులో వలే రోజు ఎంతో బాగుందని కలా
కొన్నాల్లే అందంగా ఊరిస్తుంది ఆపై చెరుపుతుందిలా
కడ దాక ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా

కొంచం మధురము కొంచం విరహము వింతలో నువ్వు నరకం
కొంచం పరువము కొంచం ప్రళయము గుండెనే కోయు గాయం
కొంచం మధురము కొంచం విరహము
కొంచం పరువము కొంచం ప్రళయము

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips