11 January 2011

అత్తిందోం తింధియం

పల్లవి :
అత్తిందోం తింధియం
తొందానా తిందాది నుందోం
తకదింతోం తింధియం
తొందానా దిందాది నుందోం

అందాల ఆకాశమంతా ఆడిందే బొమ్మా
ఆ దేవుణ్ణి జోకొట్టే రాగం
వినుకోవే బొమ్మా
ఆ పాట కనరాని చోటు
ఏడుందే బొమ్మా
ఈ పాట ఇచ్చింది కూడ
ఈశుడే బొమ్మా
ముక్కంటి పాదాలు నేను
ముద్దుపెట్టానే
ముద్దుగా ప్రజల గుండెల్లో
నన్ను పెట్టాడే

చరణం : 1
వాగు వంక పొంగే వానాకాలంలోన
వింటావమ్మా నది పాట ఓ నది పాట
మల్లే మొగ్గ బంతి బుగ్గ మీటి పాటే
కట్టిదంమ్మా వని పాట ఓ వని పాట
ఏయ్... చిందులు వేయించే పాట
కనువిందులు కావించే పాట
గుండె సంధించే పాట
ఆ దివిని అందించే పాట
నా పాట సవ్వడి వింటూ
తిరిగే భూమి ఎల్లప్పుడూ

చరణం : 2
చిన్ని చిన్ని ఊయల కట్టి అమ్మ జోల
లాలి లాలి తొలిరాగం ఓ తొలిరాగం
ఆలుమగలు గుట్టుగ చేరి ఏకాంతంలో పాడే రాగం అనురాగం ఓ అనురాగం
హే... లోకమంటే వింత
అది తెలియకుంటే చింత
నువ్వు నేను అంతా
ఆ దేవుని ముందు ఎంత
అరె అన్నీ తెలిసినవాడు
ఎవడూ లేనేలేడమ్మా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips