04 June 2011

సిరి సిరి మువ్వలు ఆ విరిసిన పువ్వులు

సిరి సిరి మువ్వలు ఆ విరిసిన పువ్వులు
చిరు చిరు ఆశలు ఈ గల గల ఊసులు
కలబోసి చేసినవీ కిల కిల నవ్వులు
వెలపోసి ఈ సిరులు కొనలేరెవ్వరు
దేవుడే ఆ దివి నుండి పంపిన దీవెనలు
ఎప్పుడూ ఈ కోవెలలో వెలిగే దీపాలు
సిరి సిరి మువ్వలు ఆ విరిసిన పువ్వులు
చిరు చిరు ఆశలు ఈ గల గల ఊసులు

అల్లరంత సిరిమువ్వలై ఘల్లుఘల్లుమంటే
నిలువలేక నిశ్శబ్దమే విసుగుపుట్టి పోదా
సంతోషము కూడా తనకి చిరునామా అవ్వాలనీ
కన్నీరూ చేరుకుంది తెగ నవ్వే మన కళ్ళనీ
ఈ మణి కాంతి వెలుగుతు ఉంటే..
ఈ మణి కాంతి వెలుగుతు ఉంటే చీకటి రాదే కన్నులకెదురుగా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips