03 August 2010

బద్దరగిరి రామయ్య పాదాలు కడగంగ

బద్దరగిరి రామయ్య పాదాలు కడగంగ పరవల్లు తొక్కింది గోదారి గంగ
పాపికొండలకున్న పాపాలు కరగంగ పరుగుళ్ళు తీసింది గోదారి గంగ

సమయానికి తగు పాటపాడెనే
సమయానికి తగు పాటపాడెనే
త్యాగరాజుని లీలగా స్మరించునటు
సమయానికి తగు పాటపాడెనే
ప ప మగరి రి మగరి రిస స స ద స స రిరి సరిమ
సమయానికి తగు పాటపాడెనే
ధీమంతుడు ఈ సీతారాముడు సంగీత సంప్రదాయకుడు
సమయానికి తగు పాటపాడెనే
ద ద పదప దపమ మ పమగరి రిపమ ప ప సారిమ
సమయానికి తగు పాటపాడెనే
రారా పలుకరాయని కుమారులే ఇలా పిలువగ నోచని వాడు
సమయానికి తగు పాటపాడెనే
దపమపదస దదప పమగిరి స స సా దదప మగరి రి స స దదాప మపదస దదరిరి సని దస పదమప మగరిరి
సమయానికి తగు పాటపాడెనే
చిలిపిగ సదా కన్నబిడ్డవలె ముద్దు తీర్చుచిలకంటి మనవరాలు
సదాగ లయలతేల్చి సుతుండు కనుదెంచు నంచు ఆడి పాడు
శుభ సమయానికి తగు పాటపాడెనే
సదాభక్తుల నడతులే కనెనే అమరికగా నా పూజకు నేనే అలుక వద్దనెనే
విముఖులతో చేరబోకుమని ఎదగరిగిన చాలుబొమ్మననే
తమషమాది సుఖదాయకుడగు శ్రీత్యాగరాజనుతుడు చెంతరాకనే స

బద్దరగిరి రామయ్య పాదాలు కడగంగ పరవల్లు తొక్కింది గోదారి గంగ
చూపుల్లో స్నానాల సివమైన గంగ కల్లలో పొంగింది గోదారి గంగ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips