18 August 2010

రారయ్యా పోయినవాళ్ళు ఎవరయ్యా ఉండే వాళ్ళు

రారయ్యా పోయినవాళ్ళు ఎవరయ్యా ఉండే వాళ్ళు
నవ్వు మరచి నన్ను మరచి ఎందుకు కన్నీళ్ళు
ఇలా ఎన్నాళ్ళూ
రారయ్యా పోయినవాళ్ళు ఎవరయ్యా ఉండే వాళ్ళు
నవ్వు మరచి నన్ను మరచి ఎందుకు కన్నీళ్ళు
ఇలా ఎన్నాళ్ళూ రారయ్యా పోయినవాళ్ళు

తొలిసారి చూశాను నీ కళ్లను అవి చిలికాయి నవ్వుల వెన్నెలను
తొలిసారి చూశాను నీ కళ్లను అవి చిలికాయి నవ్వుల వెన్నెలను
నిలువునా పులకించాను కలువనై విరబూచాను
మసకేసిన చందమామను ఏమని చూస్తాను నేనేమైపోతాను
రారయ్యా పోయినవాళ్ళు

నీ కళ్లకే కాదు కన్నీళ్లకూ నే తోడు ఉంటాను ఏ వేళకూ
నీ మమతలే కాదు నీ కలతనూ నే పంచుకుంటాను ప్రతి జన్మకూ
నీ మమతలే కాదు నీ కలతనూ నే పంచుకుంటాను ప్రతి జన్మకూ
రారయ్యా పోయినవాళ్ళు

నిదురల్లె వస్తాను నీ కంటికి చిరునవ్వు తెస్తాను నీ పెదవికి
నిదురల్లె వస్తాను నీ కంటికి చిరునవ్వు తెస్తాను నీ పెదవికి
అమ్మల్లె లాలించి అనురాగం పలికించి
మళ్ళీ నిను మనిషిని చేస్తా అన్నీ మరపించి
నిన్నే నవ్వించి రారయ్యా పోయినవాళ్ళు

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips