01 November 2011

చక్కాని చిన్నవాడే చుక్కల్లో చందురూడే

చక్కాని చిన్నవాడే చుక్కల్లో చందురూడే
మెరుపల్లే మెరిశాడే తొలకరి వానల్లే కురిశాడే
ఎవరో ఓ తెలుసా గారాల బావ తెలుసా
చక్కాని చిన్నవాడే చుక్కల్లో చందురూడే
మెరుపల్లే మెరిశాడే తొలకరి వానల్లే కురిశాడే


ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అత్తకొడుకని విన్నానే అయిన వాడనుకున్నానే
ఓహో ఓహో ఓ ఓ ఓహో ఓహో ఓ ఓ
వల్లమాలిన సిగ్గేసి తలుపు చాటున చూసానే
ఏమి అందం ఏమి చందం
ఏమి అందం ఏమి చందం గుండెల్లో రేగెను గుబగుబలేవో గుసగుసలేవో

చక్కాని చిన్నవాడే హహహా చుక్కల్లో చందురూడే హహహా
మెరుపల్లే మెరిశాడే తొలకరి వానల్లే కురిశాడే
ఎవరో ఓ తెలుసా గారాల బావ తెలుసా

హ హ హ హ ఊఁహుహూహు
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆహహా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఆహాహాహా ఆహాహాహా ఆహాహాహా ఆ హా ఆ హా
లల్లాలలా లల్లాలలా లల్లాలలా లాలలా
మెల్లగా హాయ్ మెల మెల్లగా హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
మెల్లగా నను చూసాడే కళ్ళతో నవ్వేసాడే
మెత్తగా నను తాకాడే కొత్త కోరికలు లేపాడే
ఏమి వింత ఈ గిలిగింత
ఏమి వింత ఈ గిలిగింత రెపరెపలాడే నా ఒళ్ళంతా ఏదో పులకింత

చక్కాని చిన్నవాడే హహహా చుక్కల్లో చందురూడే హహహా
మెరుపల్లే మెరిశాడే తొలకరి వానల్లే కురిశాడే
ఎవరో ఓ తెలుసా గారాల బావ తెలుసా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips