01 November 2011

ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా ఢమక్కురో

ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా ఢమక్కురో
తళుక్కు తార మిణుక్కు స్టారా కథక్కు ఆట పాట చూస్తారా
ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా చమక్కురో
తళుక్కు తార మిణుక్కు స్టారా కథక్కు ఆట పాట చూస్తారా
ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా చమక్కురో

కసక్కు లయలు హొయలు చూశా
కసెక్కి వలపు వలలే వేశా
గుబుక్కు ఎదలో కథలే దాచా
గుటుక్కు మనక గుబులే దోచా
మజా చేస్తే మరోటంట మరోటిస్తే మగాణ్ణంట
సరే అంటే అతుక్కుంటా సరాగంలో ఇరుక్కుంటా
చుంబురుణ్ణై నారదుణ్ణై
చుంబ మీద పంబ రేపి పాడుతుంటే మీరు గోవిందే
గోవిందా గోవింద come on come on పాడండయ్యా
పబం పప్పా పబం పప్పా పబం పప్పా పబం పప్పా
పబం పం పాబం పపం పం పాబం పబం పం పాబా పాబా బాబాబం

ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా చమక్కురో
తళుక్కు తార మిణుక్కు స్టారా కథక్కు ఆట పాట చూస్తారా
ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా చమక్కురో

వయస్సు ఒడిలో చొడినే చూశా
వరించి సుడిలో పడవే వేశా
నటించే నరుడా ఘనుడా మెచ్చా
నమస్తే నడుమే నటిగా ఇచ్చా
ఉడాయిస్తే ఉడుక్కుంటా లడాయొస్తే హోయ్ ఉతుక్కుంటా
సఖి అంటే సరే అంటా చెలి అంటే గురు అంటా
బ్రేకు డ్యాన్సు షేకు డ్యాన్సు
mix చేసి steps వేసి tricks చేస్తే మీరు గోవింద
come on come on dance I say ఆడండ్రా
ధినక్కుతా ధినక్కుతా ధినక్కుతా ధినక్కుతా
ధినక్కు తార ధినక్కు తార ధినక్కు తారా తారా తారారా

ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా చమక్కురో
తళుక్కు తార మిణుక్కు స్టారా కథక్కు ఆట పాట చూస్తారా
ధినక్కుతా కసక్కురో ఝనక్కుతా చమక్కురోయ్

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips