01 November 2011

జై చిరంజీవా జగదేక వీరా

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా అసహాయ శూరా అంజని కుమారా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా అసహాయ శూరా అంజని కుమారా
దీవించ రావయ్య వాయు సంచారా
రక్షించవేలయ్య శ్రీరామ దూత జై చిరంజీవా

వీరాంజనేయా శూరాంజనేయ ప్రసన్నాంజనేయ ప్రభా దివ్యకాయా
జై చిరంజీవా ఆరోగ్యదాతా అభయ ప్రదాతా ఆ
ఆరోగ్యదాతా అభయ ప్రదాతా ఉన్మాద భయ జాడ్య పీడా నివారా
సంజీవి గిరివాహా సానీరిసాహ
సంజీవి గిరివాహ సానీరిసాహొ జై చిరంజీవా జగదేక వీరా

జై చిరంజీవా జగదేక వీరా జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా జై చిరంజీవా జగదేక వీరా
జై చిరంజీవా జగదేక వీరా జై చిరంజీవా జగదేక వీరా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips