01 November 2011

జో లాలి ఓ లాలి

జో లాలి ఓ లాలి
నైనా ఒకటాయె రెండాయె ఉయ్యాల
రెండు మూడు మాసాలాయె ఉయ్యాల
జో లాలి ఓ లాలి
నైనా మూడో మాసములోన ఉయ్యాల
ముడికట్ట్లు బిగువాయె ఉయ్యాల


జో లాలి ఓ లాలి
నైనా మూడాయె నాలుగాయె ఉయ్యాల
నాలుగు అయిదు మాసములాయె ఉయ్యాల
జో లాలి ఓ లాలి
నైనా అయిదాయె ఆరాయె ఉయ్యాల
ఆరు ఏడు మాసాములాయె ఉయ్యాల
జో లాలి ఓ లాలి
ఏడో మాసములోన ఉయ్యాల
నైనా వేగుళ్ళు బయలెళ్ళె ఉయ్యాల

జో లాలి ఓ లాలి
నైనా ఏడాయె ఎనిమిదాయె ఉయ్యాల
ఎనిమిది తొమ్మిది మాసములాయె ఉయ్యాల
జో లాలి ఓ లాలి
నైనా తొమ్మిది మాసములోన ఉయ్యాల
నైనా శ్రీకృష్ణ జన్మమురా ఉయ్యాల
నైనా శ్రీకృష్ణ జన్మమురా ఉయ్యాల

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips