01 November 2011

అందానికి అందానివై ఏనాటికి నా దానవై

అందానికి అందానివై ఏనాటికి నా దానవై
నా ముందర నిలచిన దానా ఆ నా దానా
అనురాగమే నీ రూపమై కరుణించిన నా దైవమై
నా మదిలో మెదిలే రాజా ఆ నా రాజా

వలపించావు వల వేశావు నను నీలోనే దాచేసావు
వలపించావు వల వేశావు నను నీలోనే దాచేసావు
మనసు సొగసు దోచావు
మనసు సొగసు దోచావు మదిలో నన్నే నిలిపావు నిలిపావు

అందానికి అందానివై ఏనాటికి నా దానవై
నా ముందర నిలచిన దానా ఆ నా దానా
అనురాగమే నీ రూపమై కరుణించిన నా దైవమై
నా మదిలో మెదిలే రాజా ఆ నా రాజా

నీలాకాశం నీడలలోన నిర్మల ప్రేమ వెలగాలి
నీలాకాశం నీడలలోన నిర్మల ప్రేమ వెలగాలి
వలపే విజయం పొందాలి
వలపే విజయం పొందాలి మమతల మధువే కురవాలి కురవాలి

అందానికి అందానివై ఏనాటికి నా దానవై
నా ముందర నిలచిన దానా ఆ నా దానా
అనురాగమే నీ రూపమై కరుణించిన నా దైవమై
నా మదిలో మెదిలే రాజా ఆ నా రాజా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips