01 November 2011

ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది

ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది
ఆ కళ్ళలో నా బొమ్మే కదలాడింది
ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది
ఆ కళ్ళలో నా బొమ్మే కదలాడింది
ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది
ఆ కళ్ళలో నా బొమ్మే కదలాడింది
ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది
ఆ కళ్ళలో నా బొమ్మే కదలాడింది

పదునారు కళలందు ఏ చిత్ర కళవో
ఏ శిల్పి కలలందు నెలకొన్న చెలివో
పదునారు కళలందు ఏ చిత్ర కళవో
ఏ శిల్పి కలలందు నెలకొన్న చెలివో
ఏ జన్మ పుణ్యాన నను చేరినావో

ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది
ఆ కళ్ళలో నా బొమ్మే కదలాడింది
ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది
ఆ కళ్ళలో నా బొమ్మే కదలాడింది

నా గుండె గుడిలోన నీ రూపు వెలసే
నిను చెరగా గొంతు రాగాలు పలికే
నా గుండె గుడిలోన నీ రూపు వెలసే
నిను చెరగా గొంతు రాగాలు పలికే
వేచేను వెయ్యేళ్లు నీ తోడు కొరకే

ఎటు చూసినా ఒక బొమ్మే కనిపించింది
ఆ కళ్ళలో నా బొమ్మే కదలాడింది
లా లా ల లా లా లా ల
లా లా లా ల లా లా లా ల లా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips