01 September 2010

ఆ రోజు నా రాణి చిరునవ్వు చూసి అనుకున్న

ఆ రోజు నా రాణి చిరునవ్వు చూసి అనుకున్న ఎదో నవ్వనీ
ఆ రోజు నా రాణి చిరునవ్వు చూసి అనుకున్న ఎదో నవ్వనీ
ఈ రోజే నాకు తెలిసిందీ ఆ నవ్వున దాగుంది లవ్వనీ
ఎద జివ్వున లాగింది లవ్వనీ

ఆ రోజు నా రాజు చిరునవ్వు చూసి అనుకున్న ఎదో నవ్వనీ
ఆ రోజు నా రాజు చిరునవ్వు చూసి అనుకున్న ఎదో నవ్వనీ
ఈ రోజే నాకు తెలిసిందీ ఆ నవ్వున దాగుంది లవ్వనీ
ఎద జివ్వున లాగింది లవ్వనీ


ఆ రోజు జాబిల్లి పగలే వచ్చిందీ
ఈ రోజు జాజుల్లో సెగలే తెచ్చింది
ఆ రోజు ఓ చూపు వలనే వేసింది
ఈ రోజు మాపుల్లొ కలలే దోచింది
కన్నులే వెన్నెలాయె వన్నెలే వెన్నలాయే
ముద్దులా ముచ్చటాయే నిద్దరే పట్టదాయే
ఈ రోజే నాకు తెలిసింది ఈ చిత్రాలు చేసింది లవ్వనీ
మధుపత్రాలు రాసింది లవ్వనీ


||ఆ రోజు నా ||


ఆ రోజు కలలోనా తొణికే నా ప్రేమా
ఈ రోజు ఇలలోనా నిజమే చేద్దామా
ఆ రోజు మెరిసిందీ అందం చిరునామా
ఈ రోజు కలిసిందీ జతగా ఈ భామా
గుండెలో అల్లరాయే ఎండలే చల్లనాయె
ఆశలే వెల్లువాయే ఊసులే చల్లిపోయే
ఈ రోజే నాకు తెలిసిందీ రాగాలు రేపింది లవ్వనీ
అనురాగాలు చూపింది నువ్వనీ

||ఆ రోజు నా ||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips