19 September 2010

చలిచలిగా ముసిరిందేదో అనుభవం

చలిచలిగా ముసిరిందేదో అనుభవం
తొలకరిగా నీతో జరిగే పరిచయం
కనులలో జాబులు చదివిన చూపులు
తొలిప్రేమో ఏమో ఏమో
చలిచలిగా ముసిరిందేదో అనుభవం
తొలకరిగా నీతో జరిగే పరిచయం
కనులలో జాబులు చదివిన చూపులు
తొలిప్రేమో ఏమో ఏమో

మనసులో గానము మనకిలా మౌనము
కలుసుకోవాలని కలలో పోరాటము
గుసగుసలు ఎన్నెన్నో కునుకులిక నో నో నో
నీకోసం నన నన నన నాకోసం
అల్లరి చేసె ఆశలైనా అందాలన్ని అందిరాకున్నా

చలిచలిగా ముసిరిందేదో అనుభవం
తొలకరిగా నీతో జరిగే పరిచయం
కనులలో జాబులు చదివిన చూపులు
తొలిప్రేమో ఏమో ఏమో

మాటలే పొదుపులు మనసుకే అదుపులు
పట్టులో విడుపులు పడుచు ముస్తాబులు
కదలడు సూరీడు కదలికలు రానీడు
ఈ ధ్యానం తొలివలపు ఆహ్వానం
వేసవిగాలి వేణువూదే ఊపిరి కూడ జలధరింతేలే

చలిచలిగా ముసిరిందేదో అనుభవం
తొలకరిగా నీతో జరిగే పరిచయం
కనులలో జాబులు చదివిన చూపులు
తొలిప్రేమో ఏమో ఏమో తొలిప్రేమో ఏమో ఏమో

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips