05 September 2010

ఎగిరే పావురమా దిగులెరగని పావురమా దిగిరావా ఒక్కసారి

ఎగిరే పావురమా దిగులెరగని పావురమా దిగిరావా ఒక్కసారి
ప్రతి రాత్రికి పగలుందని ఎరుగుదువా

మోముపైని ఏ నీడలు ముసరరాదని చంద
మామపైని ఏ మబ్బులు మసలరాదని - ఎరుగుదువా పావురమా
మాకన్నా నీవు నయం మూసే చీకటుల
దారిచేసి పోవాలని ఎదుగుదువా
అటుపచ్చని తోటుందని అటు వెచ్చని గూడుందని

అటూ ఇటూ అడుగడుగున చుక్కదీపముంటుందని
ఎగురుదువా పావురమా
ఒక్క గడియగాని, నీ రెక్క ముడవగూడదనీ
దూరాన ధ్రువతారను చేరే తీరాలని ఎరుగుదువా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips