30 September 2010

శివరంజని నవరాగిణి

శివరంజని నవరాగిణి
వినినంతనే నా తనువులోని
అణువణువు కరిగించే అమృతవాహిని
ఆ ఆ ఆ శివరంజని నవరాగిణి ఆ ఆ ఆ ఆ

రాగాల సిగలోన సిరిమల్లివి
సంగీత గగనాన జాబిల్లివి
రాగాల సిగలోన సిరిమల్లివి
సంగీత గగనాన జాబిల్లివి

స్వర సుర ఝురీ తరంగానివి
స్వర సుర ఝురీ తరంగానివి
సరస హృదయ వీణా వాణివి
శివరంజని నవరాగిణి ఆ ఆ ఆ ఆ

ఆ కనులు పండు వెన్నెల గనులు
ఆ కురులు ఇంద్రనీలాల వనులు
ఆ కనులు పండు వెన్నెల గనులు
ఆ కురులు ఇంద్రనీలాల వనులు

ఆ వదనం అరుణోదయ కమలం
ఆ అధరం సుమధుర మధుకలశం
శివరంజని నవరాగిణి ఆ ఆ ఆ ఆ

జనకుని కొలువున అల్లనసాగే జగన్మోహిని జానకి
వేణుధరుని రధమారోహించిన విధుషీమణి రుక్మిణి
రాశీకృత నవరసమయ జీవన రాగచంద్రికా
లలిత లావణ్య భయద సౌందర్య కలిత చండికా

రావే రావే నా శివరంజనీ మనోరంజనీ
రంజనీ నా రంజనీ
నీవే నీవే నాలో పలికే నా దానివీ
నీవే నా దానివీ
నా దానివి నీవే నా దానివీ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips