31 December 2010

మాస్ మమ మాస్ వెయ్ మళ్ళా అన్న నడిచొస్తే మాస్

మాస్ మమ మాస్ వెయ్ మళ్ళా
అన్న నడిచొస్తే మాస్ అన్న నుంచుంటే మాస్
అన్న లుక్కిస్తే మాస్ మ మ మాస్ వెయ్యరా మావ
అన్న ఫాంటేస్తే మాస్ అన్న షర్టేస్తే మాస్
అన్న మడతెడితే మాస్ అయ్యా మాస్ అద్ది లెక్క
అన్న కళ్ళేర్రబడి అగ్గై చూస్తేనే అలా భూమి గుగ్గవుతదిరా మాస్
అన్న కాళ్ళెత్తి మరి అట్ట అడుగేస్తే ఇక అడ్డే ఎవడొస్తారురా మాస్
మంచిగా ఉంటే మంచిని పంచే మనిషే తానంటా
మరిమాయలు చేసే ఎవడికైనా మద్దెల చప్పుడు తప్పదు పొమ్మంటా
అన్నా ఒక్కసారి పాడన్నా
హే వగలు ఫిగులు సెబులు ఆపులు మనం అడుగు పెడితే విజులు విజులురో
హోయ్ వగలు ఫిగులు సెబులు ఆపులు మనం మొదలు పెడితే పిడత పగులురో ||అన్న నడిచొస్తే||

చిందే చిరునవ్వుతో ఇలా పెంచుకునే స్నేహాలతో
నీసాటి వారి కందరికి ప్రేమ పంచరా
ఆప్రేమ కింకా ప్రాణమైనా ఫనముపెట్టరా
ఫస్టెక్కో మిత్రుడిలా ఇస్తూ వస్తా
నీకిలా దోస్తికట్టేస్తా పెద్ద మాస్ చేస్తే
మాకష్టమిలా పోస్తూ పోతుంటే ఇక శాస్తి చేసేస్తదిరా మాస్
మంచిగా ఉంటే మంచిని పంచే మనస్సే మాసంటా
అరె మాయలు చేస్తే ఎవ్వడికైనా మద్దెల చప్పుడు తప్పదు పొమ్మంటా
హే వగలు ఫిగులు సెబులు ఆపులు మనం అడుగుపెడితే విజులు విజులురో
హోయ్ వగలు ఫిగులు సెబులు ఆపులు మనం మొదలు పెడితే పిడత పగులురో ||అన్న నడిచోస్తే||

సరుకురో ఛలో మలకపేట మలుపుదాకా దుమ్ముదులపరో
మట్టా చేపట్టుకొని పనినే చూపెట్టమని లొల్లేపెట్టేయ్యదురా మాస్ మాస్ మాస్
అతడు పొట్టే చేపట్టుకొని ఏదో పని పట్టుకొని కాలం నెట్టేస్తుందిరా మాస్
మంచిగా ఉంటే మంచిని పంచే మనసే మాసంటా
అరె మాయలు చేస్తే ఎవ్వడికైనా మద్దెల చప్పుడు తప్పదు పొమ్మంటా
హే వగలు ఫిగులు సెబులు ఆపులు మనం అడుగుపెడితే విజులు విజులురో హోయ్
వగలు ఫిగులు సెబులు ఆపులు మనం మొదలుపెడితే పిడత పగులురో ||అన్న నడిచోస్తే||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips