05 December 2010

కృష్ణా కృష్ణా దేవా దీనభాంధవా

కృష్ణా కృష్ణా
దేవా దీనభాంధవా అసహాయరాలురా కావరా
దేవా దీనభాంధవా అసహాయరాలురా కావరా
దేవా ఆ ఆ

కాలుని అయినా కదనములోన గెలువజాలిన నా పతులు
కాలుని అయినా కదనములోన గెలువజాలిన నా పతులు
కర్మ బంధము త్రెంచకలేక మిన్నకుండేరు స్వామి
నిన్నే మదిలో నమ్ముకొనేరా నీవే నా దిక్కు రారా
దేవా దీనభాంధవా అసహాయరాలురా కావరా
దేవా ఆ ఆ

మకరి పాలై శరణము వేడిన కరిని కాపాడినావే
మకరి పాలై శరణము వేడిన కరిని కాపాడినావే
హిరణ్యకశిపు తామసమనచి ప్రహ్లాదు రక్షించినావే
కుమతులు చేసే ఘొరమునాపి
కుమతులు చేసే ఘొరమునాపి కులసతి కాపాడలేవా
దేవా దీనభాంధవా అసహాయరాలురా కావరా
దేవా, గోవిందా, గోపి జనప్రియా, శరణాగత రక్షకా,
పాహిమాం పాహి పాహి కృష్ణా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips