30 December 2010

మధుర మధుర సుమసీమ సుధలు కురియు వనసీమ

మధుర మధుర సుమసీమ సుధలు కురియు వనసీమ
మధుర మధుర సుమసీమ సుధలు కురియు వనసీమ
ఏవేవో భావాలు పూవులవోలె పూచే సీమ
మధుర మధుర సుమసీమ
సుధలు కురియు వనసీమ

తేటికి పాట నెమలికి ఆట
తెలిపే అందాలు,ఉసిగొలిపే చందాలు
తేటికి పాట నెమలికి ఆట
తెలిపే అందాలు,ఉసిగొలిపే చందాలు
హంసకు నడకు లేడికి పరుగు నేర్పే పరువాలు
హాయ్ హాయ్ నీ నిగనిగ చెలువాలు
హంసకు నడకు లేడికి పరుగు నేర్పే పరువాలు
నీ నిగనిగ చెలువాలు
కన్నియ చిరునవ్వు, కమ్మని నునుసిగ్గు
ఎన్నటికైనా వాడని సీమ ఆ ఆ
హొయ్ హొయ్ హొయ్

మధుర మధుర సుమసీమ
సుధలు కురియు వనసీమ
మధుర మధుర సుమసీమ
సుధలు కురియు వనసీమ

చల్లని మాసం పెళ్ళిముహూర్తం
మల్లిక వధువు సుమా
ఎలమావే వరుడు సుమా
చల్లని మాసం పెళ్ళిముహూర్తం
మల్లిక వధువు సుమా
ఎలమావే వరుడు సుమా
మంజులగానం మంగళగీతం మన్మధ వేదాలు
హాయ్ హాయ్ తొలివలపుల మంత్రాలు
మంజులగానం మంగళగీతం మన్మధ వేదాలు
తొలివలపుల మంత్రాలు
పువ్వుల కళ్యాణం నవ్వుల వైభోగం
ముచ్చటలన్ని తీరే సీమ ఆ ఆ
హొయ్ హొయ్ హొయ్

మధుర మధుర సుమసీమ
సుధలు కురియు వనసీమ
ఏవేవో భావాలు పూవులవోలె పూచే సీమ
మధుర మధుర సుమసీమ
సుధలు కురియు వనసీమ
మధుర మధుర సుమసీమ
సుధలు కురియు వనసీమ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips