05 December 2010

అంతట నీ రూపం నన్నే చూడనీ

అహహహ ఎహెహెహె లాలలల లాలలల
అంతట నీ రూపం నన్నే చూడనీ
ఆశలు పండించే నిన్నే చేరనీ
నీకోసమే నా జీవితం నాకోసమే నీ జీవితం
అంతట నీరూపం నన్నే చూడనీ
ఆశలు పండించే నిన్నే చేరనీ

నీవేలేని వేళ ఈ పూచే పూవులేల
వీచే గాలి వేసే ఈల ఇంకా ఏలనే
కోయిల పాటలతో పిలిచే నా చెలీ
ఆకుల గలగలలో నడిచే కోమలీ
అంతట నీ రూపం నన్నే చూడనీ
ఆశలు పండించే నిన్నే చేరనీ

నాలో ఉన్న కలలు మరి నీలో ఉన్న కలలు
అన్నీ నేడు నిజమౌ వేళ రానే వచ్చెనే
తీయని తేనెలకై తిరిగే తుమ్మెద
నీ చిరునవ్వులకై వెతికే నా ఎద
అంతట నీ రూపం నన్నే చూడనీ
ఆశలు పండించే నిన్నే చేరనీ
అహహహ ఒహొహొ లాలలల అహహహ ఎహెహెహె ఒహొహొ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips