05 December 2010

మనసా నేనెవరో నీకు తెలుసా

మనసా నేనెవరో నీకు తెలుసా
నీకు తెలుసా తెలుసా మనసా

వేషలు బాషలు వేదాంతములను ఉ ఉ ఉ
మనసా వేషలు బాషలు వేదాంతములను
మిసమిస ఎరలను మింగావు,నా పసిడి గాలమునకు చిక్కావు
మిసమిస ఎరలను మింగావు,నా పసిడి గాలమునకు చిక్కావు
ఓ మనసా నేనెవరో నీకు తెలుసా,నీకు తెలుసా
తెలుసా మనసా

చచ్చు చిచ్చుల భేదము తెలియక ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
చచ్చు చిచ్చుల భేదము తెలియక
చిచ్చునే చచ్చనుకున్నావు,నా ఎత్తు నెరుగకున్నావు
చిచ్చునే చచ్చనుకున్నావు,నా ఎత్తు నెరుగకున్నావు
ఓ మనసా నేనెవరో నీకు తెలుసా,నీకు తెలుసా
తెలుసా మనసా

ప్రకృతి పురుషులు ఒకటే ఒకటను ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ
ప్రకృతి పురుషులు ఒకటే ఒకటను
పరమ రహస్యం మరచావు,సద్గురు బోధన వినకున్నావు
పరమ రహస్యం మరచావు,సద్గురు బోధన వినకున్నావు
ఓ మనసా నేనెవరో నీకు తెలుసా,నీకు తెలుసా
తెలుసా మనసా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips