27 December 2010

పెదవికి పెదవే రాసే ప్రేమలేఖ ముద్దు

పెదవికి పెదవే రాసే ప్రేమలేఖ ముద్దు
మనసుకు మనసే చేసే మూగ సైగ ముద్దు
చలి దోపిడి ఈ ముద్దు తొలి అలజడి ఈ ముద్దు
ఎద సందడి ఈ ముద్దు యమ సంబరమీ ముద్దు
మాట దాటొద్దు మారాం చెయ్యొదు
ఘాటు ముద్దిచ్చి నాలో నిన్నే కలిపేట్టు
పెదవికి పెదవే రాసే ప్రేమలేఖ ముద్దు
మనసుకు మనసే చేసే మూగ సైగ ముద్దు

మెడలో చేరే ఓ ముద్దు ముత్యాల ముద్దు
ముడికే జారే ఆ ముద్దు వరహాల ముద్దు
చెవినే తాకే ఓ ముద్దు సన్నాయి ముద్దు
చేతికి అందే ఓ ముద్దు చేసింది సద్దు
పాపిట చెదిరే ఓ ముద్దు పడకింటి ఆ ముద్దు
నడుమును తడిమే ఓ ముద్దు తుడుచేసె సరిహద్దు
గాలి మువ్వల్లో కానుక ఓ ముద్దు
అన్ని ముద్దుల్లో వద్దు మాకు మునకేద్దు

పెదవికి పెదవే రాసే ప్రేమలేఖ ముద్దు
మనసుకు మనసే చేసే మూగ సైగ ముద్దు

పొద్దున ఇచ్చే ఓ ముద్దు పొరపాటు ముద్దు
చీకటి పడితే ఆ ముద్దు అలవాటు ముద్దు
నిద్దుర చంపే ఓ ముద్దు నిజమైన ముద్దు
వద్దని ఇచ్చే ఆ ముద్దు అసలైన ముద్దు
చెక్కెర పంచే ఓ ముద్దు చెలికాడి తొలిముద్దు
చుక్కలు చుపే ఓ ముద్దు మణి కోరే మలి ముద్దు
నన్ను ఆపొద్దు నిమిషం నిలవద్దు
తేనె ముద్దిచ్చి తోడు నీడై గడిపేయ్

పెదవికి పెదవే రాసే ప్రేమలేఖ ముద్దు
మనసుకు మనసే చేసే మూగ సైగ ముద్దు
చలి దోపిడి ఈ ముద్దు తొలి అలజడి ఈ ముద్దు
ఎద సందడి ఈ ముద్దు యమ సంబరమీ ముద్దు
మాట దాటొద్దు మారాం చెయ్యొదు
ఘాటు ముద్దిచ్చి నాలో నిన్నే కలిపేట్టు

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips