30 December 2010

నీవు నేను కలిసిన నాడే నింగి నేల కలిసెనులే

నీవు నేను కలిసిన నాడే నింగి నేల కలిసెనులే
నీవే నేనై నిలచిన నాడే జీవనరాగం తెలిసెనులే
నీవు నేను కలిసిన నాడే నింగి నేల కలిసెనులే

అలలై పిలిచే నీ అందాలే వలపు తేనియలు చిలికెను నాలో
అలలై పిలిచే నీ అందాలే వలపు తేనియలు చిలికెను నాలో
నీలో సాగే అనురాగాలే నీలో సాగే అనురాగాలే
వేణువులూదెను నాలో లోలో

నీవు నేను కలిసిన నాడే నింగి నేల కలిసెనులే
నీవే నేనై నిలచిన నాడే జీవనరాగం తెలిసెనులే

నీలో విరిసే దరహాసాలే పాలవెల్లులై పొంగెను నాలో
నీలో విరిసే దరహాసాలే పాలవెల్లులై పొంగెను నాలో
జగమును దాటి గగనము మీటి
జగమును దాటి గగనము మీటి
ఎగిసెను ఊహలు నాలో లోలో

నీవు నేను కలిసిన నాడే నింగి నేల కలిసెనులే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips