05 December 2010

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే ఏ
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
లలలా నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

ఒహొహొ ఇన్నాళ్ళ ఎడడబాటు నేడే తీరెలే
నా వెంట నీవుంటే ఎంతో హాయిలే
అహహ లలాల అహహ లలల
హృదయాలు జత జేరి ఊగే వేళలో
దూరాలు భారాలు లేనే లేవులే
నీవే నేనులే ,నేనే నీవులే
లలలా లలలలలల
నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

రేయయినా పగలైన నీపై ద్యానము
పలికింది నాలోన వీణా గానము
అహాహ లాలల ఒహొహొ లలల
అధరాల కదిలింది నీదే నామము
కనులందు మెదిలింది నీదే రూపము
నీదే రూపము నీదే రూపము
లలలా లలలలలల

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
అహాహహహ లలల

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips