30 December 2010

తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా

తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా ||2||
తుమేరి తుంటరి తనమా తుమేరి ఊపిరి గుణమా
తుమేరి తియ్యని జ్వరమా తుమేరి జీవన స్వరమా
తుహిమేరా సర్వస్వమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా తొలిప్రేమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా చిరునామా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా యమధీమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా హరేరామా ||తుమేరా ||

నాబడి నువ్వే నా గుడి నువ్వే నా ఒడి నువ్వేగా ఈ అమ్మవొడి నువ్వేగా
నననా గుస నువ్వే నాదశ నువ్వే పదనిస నవ్వేగా పడుచు నస నువ్వేగా
కీచులాట నువ్వే కిస్సులాట నువ్వే
నువ్వే దక్కే దూరమా నువ్వే తేలిక భారమా తుహిమేరా ఆ భారమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా తొలిప్రేమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా చిరునామా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా యమధీమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా హరేరామా ||తుమేరా ||

నాసిగ నువ్వే నాసెగ నువ్వే నా పొగనువ్వేగా చిలిపి పగనువ్వేగా
నాసిరి నువ్వే నా తరి నువ్వే నా సరి నువ్వేగా అసలు గురి నువ్వేగా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా తొలిప్రేమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా చిరునామా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా యమధీమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా హరేరామా ||తుమేరా ||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips