01 October 2011

అవ్వబువ్వ కావాలంటే అయ్యేదేన అబ్బాయీ

అవ్వబువ్వ కావాలంటే అయ్యేదేన అబ్బాయీ
అబ్బాయీ ఓ అబ్బాయీ
అవ్వబువ్వ కావాలంటే అయ్యేదేన అబ్బాయీ
అబ్బాయీ ఓ అబ్బాయీ
అయ్యేదాకా ఆ ఆగావంటే ఆ
అయ్యేదాక ఆగావంటే అవ్వైపోతావ్ అమ్మాయీ అమ్మాయీ ఈ
అయ్యేదాక ఆగావంటే అవ్వైపోతావ్ అమ్మాయీ అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ
లాలాలా మ్మ్ హు మ్మ్ హు లాలాలా మ్మ్ హు మ్మ్ హు

అయ్యో పాపం అత్తకొడుకువని అడిగినదిస్తానన్నాను ఆ
అయ్యో పాపం అత్తకొడుకువని అడిగినదిస్తానన్నాను
అహ్ వరసా వావి వుందికదా అని నేనూ ముద్దే అడిగాను
నాకు ఇద్దామని వుందీ కాని అడ్డేంవచ్చిందీ
నాకు ఇద్దామని వుందీ కాని అడ్డేంవచ్చిందీ
అంతటితో నువ్ ఆగుతావని నమ్మకమేముందీ
అబ్బాయీ ఓ అబ్బాయ్యీ
అయ్యేదాక ఆగావంటే అవ్వైపోతావ్ అమ్మాయీ
అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ

బస్తీకెళ్ళే మరదలుపిల్లా తిరిగొస్తావా మళ్ళీ ఇలా
ఇంతకన్నా ఎన్నో ఎన్నో సొగసులు ఎదిగీవస్తాను
బస్తీకెళ్ళే మరదలుపిల్లా తిరిగొస్తావా మళ్ళీ ఇలా
ఇంతకన్నా ఎన్నో ఎన్నో సొగసులు ఎదిగీవస్తాను
ముడుపుకట్టుకొని తెస్తావా మడికట్టుకొని నువ్ వుంటావా
ముడుపుకట్టుకొని తెస్తావా మడికట్టుకొని నువ్ వుంటావా
ఈలకాచి నక్కలపాలు కాదని మాటిస్తావా
అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ
అవ్వబువ్వ కావాలంటే అయ్యేదేన అబ్బాయీ
అబ్బాయీ ఓ అబ్బాయీ
పల్లెటూరి బావకోసం పట్టాపుచ్చుకొని వస్తాను
పచ్చపచ్చని బ్రతుకే నీకు పట్టారాసి ఇస్తాను
పల్లెటూరి బావకోసం పట్టాపుచ్చుకొని వస్తాను
పచ్చపచ్చని బ్రతుకే నీకు పట్టారాసి ఇస్తాను
సమకానికి నువ్ వస్తావా కామందుగ నువ్ వుంటావా
సమకానికి నువ్ వస్తావా కామందుగ నువ్వ్ వుంటావా
సిస్తులేని కట్టేలేని సేద్యం చేస్తానంటావా
అబ్బాయీ ఓ అబ్బాయీ
అవ్వబువ్వ కావాలంటే అయ్యేదేన అబ్బాయీ
అబ్బాయీ ఓ అబ్బాయీ
అయ్యేదాక ఆగావంటే అవ్వైపోతావ్ అమ్మాయీ
అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips