01 October 2011

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ

మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా

ఒక మధుర మురళి మ్రోగింది
యమునా తటిలో మురళీ రవళి
ఒక రాగమేదొ జుమ్మంది
ఒక రాధ మనసు జల్లంది
బృందావనిలో అందాలొలికే
ఆ రాధా మాధవ రాస క్రీడలే
రసడోలలూగించు వేళ
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్మధ లీల

ఒక నింగి వలచి చేరింది ఒక నేల ముద్దులాడింది
నింగీ నేల ఉరిసీ మెరిసీ ఒక మబ్బు ఉబ్బి ఉరిమింది
అది పెళ్ళి మేళమయ్యింది దివిలో మేళం భువిలో తాళం
ఆ మేళ తాళాల మేళవింపులో జగమెల్ల దీవించు వేళ
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్మధ లీల
నీవు నేనైన వేళ వుండిపోవాలి ఇలా ఇలా
మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్మధ లీల

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips