01 October 2011

ఏ గీత గీసినా నీ రూపమే

ఏ గీత గీసినా నీ రూపమే
ఏ గీత గీసినా నీ రూపమే
ఏ గీతి పాడినా నీ గానమే
రతివో భారతివో అనురాగవతివో
ఎవరివో ఎవరివో నీవెవరివో
ఏ గీత గీసినా నీ రూపమే

దివి నుండి వచ్చిన దేవతవో భువిలోన వెలసిన మోహినివో
మిసమిస అందాల రసరాగ లతవో అసమాన లావణ్య కుసుమానివో
ఎవరివో ఎవరివో నీవెవరివో ఏ గీత గీసినా నీ రూపమే

కాళిదాసుని దివ్య కావ్యనాయికవో కణ్వముని కనువెలుగు శకుంతలవో
మధుమాస శుభవేళ మాధవుని రాకకై
మధుమాస శుభవేళ మాధవుని రాకకై ఎదురుతెన్నులు చూచు రాధికవో
ఏ గీత గీసినా నీ రూపమే

అజంతా గుహలోని చిత్రానివో అమరావతి సీమ శిల్పానివో
రామప్ప గుడిలోన రమణీయ భంగిమల రక్తినొలికించే నర్తన బాలవో
ఎవరివో ఎవరివో నీవెవరివో ఏ గీత గీసినా నీ రూపమే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips