01 October 2011

పసుపు కెంపు ఆకుపచ్చ నారింజా

సా రీ గా మా పా దా నీ సా నీ దా పా మా గ రీ
పసుపు కెంపు ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి నేరేడు గురివింజా
పసుపు కెంపు ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి నేరేడు గురివింజా

ఏడు రంగుల వెలుగులు ఏడస్వరముల మెరుగులు
ఏడందాలు వెలిగే ముగ్గులేయాలీ
ఏడేడు లోకాలు మురిసిపోవాలీ
సా రీ గా మా పా దా నీ సా నీ దా పా మా గ రీ
పసుపు కెంపు ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి నేరేడు గురివింజా
ఏడురంగుల వలువులు ఏడశ్వాల పరుగులు
ఏడడగులు వేసి అందుకోవాలీ ఏడేడు జన్మలకు కలసి వుండాలీ
సా రా గా మా పా ద నీ సా నీ దా పా మా గ రీ సా ఆ ఆ ఆ

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ కూనిరాగం తీస్తుంటే కొండగాలి వీస్తుంటే
కునుకెంత ఎరుపెక్కి కొండెక్కి పొడిచింది
తొలిరేకల తళతళలూ ఊ ఊ నులివేడి తలుపులతో
గుండెలోన వెండి గిన్నే నిండి నింగి పొంగింది
మోజు పెంచే రాజహంస రోజూ రోజూ ఇదే వరస
మోజు పెంచే రాజహంస రోజూ రోజూ ఇదే వరస
వేకువందున తనివితీరా నిన్ను చూస్తానూ
నిన్ను తప్ప లోకమంతా మరచిపోతానూ
సా రా గా మా పా ద నీ సా నీ దా పా మా గ రీ సా ఆ ఆ ఆ

మనసేమో మందారం పలుకేమో బంగారం
కోరుకున్న చందమామ ఓరు చూపు కలిపాడూ
జాజీ నీ తెలుగుతనం జవరాలై వెలిసిందీ
జిగినించే నగుమోము మమకారం చిలికింది
గోడ చాటు గోరువంక ఇంటిముందు రామచిలుక
గోడ చాటు గోరువంక ఇంటిముందు రామచిలుక
నింగిలోన గాలిమేడ నిజం కావాలీ
అందులోనే నువ్వు నేను ఆడుకోవాలీ
సా రా గా మా పా ద నీ సా నీ దా పా మా గ రీ సా ఆ ఆ ఆ !! పసుపు !!
సా రా గా మా పా ద నీ సా నీ దా పా మా గ రీ సా ఆ ఆ ఆ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips