01 October 2011

ఎట్టాగో ఉన్నాది ఓలమ్మీ

అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
ఎట్టాగో ఉన్నాది ఓలమ్మీ
ఏటేటో ఔతుందే చిన్నమ్మీ
ఆర్ని ఎట్టాగో ఉన్నాది ఓలమ్మీ
ఏటేటో ఔతుందే చిన్నమ్మీ

అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
అట్టాగే ఉంటాది ఓరబ్బీ
ఎట్టాగొ ఔతాది చిన్నబ్బీ
ఆర్నీ అట్టాగే ఉంటాది ఓరబ్బీ
ఎట్టాగొ ఔతాది చిన్నబ్బీ

మొలలోతు నీళ్లల్లో మొగ్గల్లె నువ్వుంటే
నీ ఒంటి నిగనిగతో నీళ్లూ మెరుస్తుంటే
మొలలోతు నీళ్లల్లో మొగ్గల్లె నువ్వుంటే
నీ ఒంటి నిగనిగతో నీళ్లూ మెరుస్తుంటే
పొదచాటున నేను మాటేసి చూస్తుంటే
నువ్వు తానాలు ఆడావు ఓలమ్మీ
నా ప్రాణాలు తీశావే చిన్నమ్మీ

అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
ఎట్టాగో ఉన్నాది ఓలమ్మీ
ఏటేటో ఔతుందే చిన్నమ్మీ
అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
అట్టాగే ఉంటాది ఓరబ్బీ
ఎట్టాగొ ఔతాది చిన్నబ్బీ

మొగ్గలు ఒక్కొక్కరేకిప్పుకున్నట్టు
నీ చక్కదనాలు నేనొకటొకటె చూశాను
మొగ్గలు ఒక్కొక్కరేకిప్పుకున్నట్టు
నీ చక్కదనాలు నేనొకటొకటె చూశాను

జడచూస్తి ఆ మెడచూస్తి ఆహా
జబ్బల నునుపు చూస్తి హా
కనరాని ఒంపులన్నీ ఓలమ్మీ
కసికసిగా చూస్తినే చిన్నమ్మీ

అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
ఎట్టాగో ఉన్నాది ఓలమ్మీ
ఏటేటో ఔతుందే చిన్నమ్మీ
అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
అట్టాగే ఉంటాది ఓరబ్బీ
ఎట్టాగొ ఔతాది చిన్నబ్బీ

తడిసీ నీ తెల్లకోక తపాతపామన్నది
తడబడి నా గడుసు మనసు దడాదడామన్నది ఓర్నీ
తడిసీ నీ తెల్లకోక తపాతపామన్నది
తడబడి నా గడుసు మనసు దడాదడామన్నది

కళ్లు మూసికొస్తినని ఘొల్లున నువ్వు నవ్వితే ఆహ్హహ్హా
చురకల్లె తగిలింది ఓలమ్మీ ఉడుకెక్కిపోయిందే చిన్నమ్మీ

అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
ఎట్టాగో ఉన్నాది ఓలమ్మీ
ఏటేటో ఔతుందే చిన్నమ్మీ
అరె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె రె
అట్టాగే ఉంటాది ఓరబ్బీ
ఎట్టాగొ ఔతాది చిన్నబ్బీ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips