01 October 2011

ఇది మైకమా ఆ ఆ బింకమా ఇదే ఇదే నీకు అందమా

ఇది మైకమా ఆ ఆ బింకమా ఇదే ఇదే నీకు అందమా
ఇది మైకమా ఆ ఆ బింకమా ఇదే ఇదే నీకు అందమా
ఇది స్వప్నమా ఆ సత్యమా ఇదే ఇదే పూర్వపుణ్యమా
ఇది స్వప్నమా ఆ సత్యమా ఇదే ఇదే పూర్వపుణ్యమా

పూలదండకే ఇంత పులకరింతా
చల్లగాలికే ఇంత జలదరింతా
పూలదండకే ఇంత పులకరింతా
చల్లగాలికే ఇంత జలదరింతా

కళ్ళు తెరుచుకున్నా కలవరింతా
కళ్ళు తెరుచుకున్నా కలవరింతా
కలలు రాకపోయినా పలవరింత

ఇది మైకమా ఆ ఆ బింకమా ఇదే ఇదే నీకు అందమా
ఇది స్వప్నమా ఆ సత్యమా ఇదే ఇదే పూర్వపుణ్యమా

పరిచింది నీ నవ్వు పాలపుంత
పాకింది బుగ్గలలో జేవురింతా
పరిచింది నీ నవ్వు పాలపుంత
పాకింది బుగ్గలలో జేవురింతా ఆ

కాచుకుంది ఒంటరిగా కౌగిలింతా ఆ
కాచుకుంది ఒంటరిగా కౌగిలింతా ఆ
కానుక ఇస్తుంది కన్నెవయసునంతా

ఇది మైకమా ఆ ఆ బింకమా ఇదే ఇదే నీకు అందమా
ఇది స్వప్నమా ఆ సత్యమా ఇదే ఇదే పూర్వపుణ్యమా

నా చూపే వస్తుంది నీ వెంట
నీ రూపే ఉంటుంది నా చెంత
నా చూపే వస్తుంది నీ వెంట
నీ రూపే ఉంటుంది నా చెంత

నీతోనే నిండింది హృదయమంతా ఆ
నీతోనే నిండింది హృదయమంతా
నాతోడై ఉండాలి కాలమంతా

ఇది మైకమా ఆ ఆ బింకమా ఇదే ఇదే నీకు అందమా
ఇది స్వప్నమా ఆ సత్యమా ఇదే ఇదే పూర్వపుణ్యమా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips