01 October 2011

మొరటోడు నా మొగుడు మోజుపడి తెచ్చాడు

మొరటోడు నా మొగుడు మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నె జరీచీర ఇన్నాళ్ళకు
జగమొండి నా పెళ్ళాం మువ్వన్నె చీరకట్టి
ముద్దొస్తూ ఉన్నదీ నా కళ్ళకు
డడడడ డడడడ డడడడడా
మొరటోడు నామొగుడు మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నె జరీచీర ఇన్నాళ్ళకు
జగమొండి నా పెళ్ళాం మువ్వన్నె చీరకట్టి
ముద్దొస్తూ ఉన్నదీ నా కళ్ళకు

తెచ్చానే మల్లెదండా తురిమానే జడ నిండా
చూసుకోవె నా వలపు వాడకుండా
నా మనసే నిండుకుండా అది ఉంటుంది తొణక్కుండా
నీ వలపే దానికి అండదండ
డడడడ డడడడ డడడడడా
మొరటోడు నా మొగుడు మోజుపడి తెచ్చాడు మువ్వన్నె జరీచీర ఇన్నాళ్ళకు
జగమొండి నా పెళ్ళాం మువ్వన్నె చీరకట్టి ముద్దొస్తూ ఉన్నదీ నా కళ్ళకు

నిగనిగలా నీకళ్ళు నిలువెత్తు అద్దాలు నిలబడి చూసుకుంటానందాలూ
నిగనిగలా నీకళ్ళు నిలువెత్తు అద్దాలు నిలబడి చూసుకుంటానందాలూ
విల్లంటి కనుబొమలు విసిరేను బాణాలు విరిగిపోవునేమొ నీ అద్దాలు
డడడడ డడడడ డడడడడా
మొరటోడు నా మొగుడు మోజుపడి తెచ్చాడు మువ్వన్నె జరీచీర ఇన్నాళ్ళకు
జగమొండి నా పెళ్ళాం మువ్వన్నె చీరకట్టి ముద్దొస్తూ ఉన్నదీ నా కళ్ళకు

తమలపాకు పాదాలూ తాళలేవె కడియాలూ దిద్దుతానె ముద్దులతో పారాణులూ
నీ ముద్దులే మువ్వలు ఆ మోతలె నా నవ్వులూ ఆ పారాణికి వస్తాయి ప్రాణాలూ
డడడడ డడడడ డడడడడా
మొరటోడు నా మొగుడు మోజుపడి తెచ్చాడు మువ్వన్నె జరీచీర ఇన్నాళ్ళకు
జగమొండి నా పెళ్ళాం మువ్వన్నె చీరకట్టి ముద్దొస్తూ ఉన్నదీ నా కళ్ళకు
డడడడ డడడడ డడడడడా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips