01 October 2011

నేనా పాడనా పాటా

నేనా పాడనా పాటా
మీరా అన్నదీ మాటా ||2||
నీ వదనం భూపాలమూ నీ హృదయం ధ్రువతాళమూ
నీ సహనం సాహిత్యమూ నువ్వు పాడిందే సంగీతమూ

ఇల్లే సంగీతమూ వంటిల్లే సాహిత్యమూ
ఈ పిల్లలే నా సాధనం ఇంకా వింటారా నా గానం (2)
ఊగే ఉయ్యాలకూ నువు పాడే జంపాలకూ
ఊగే ఉయ్యాలకూ నువు పాడే జంపాలకూ
సరితూగదు ఏ గానమూ నీకు ఎందుకు సందేహమూ
నీకు ఎందుకు సందేహము

ఉడకని అన్నానికీ మీకొచ్చే కోపానికీ
ఏ రాగం బాగుండునో చెప్పే త్యాగయ్య మీరేగా (2)
కుత కుత వరి అన్నం తై తక తక మను నాట్యం
ఏ భరతుడు రాసిందీ నీకా పదునెటు తెలిసిందీ
నీకా పదునెటు తెలిసింది

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips