01 October 2011

అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి

అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది
మా చెల్లి బంగారు తల్లీ
మా అక్కా చక్కనీ చుక్కా
పోయిరావమ్మా పేరు తేవమ్మా బంగారు తల్లీ
అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది

పూజ చేసి ఏరి కోరీ నిన్ను చేసుకుంది
పూజ చేసి ఏరి కోరీ నిన్ను చేసుకుంది
పువ్వుల్లో పెట్టుకో చిరునవ్వుల్లో దాచుకో
మనసారా కాపురాన్ని మలుచుకో
మా లక్ష్మికి అండగా మేమున్నాం తెలుసుకో
బావా ఓ మా మంచి బావా
బావా ఓ మా మంచి బావా
అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది

బావగారూ మహా గడుసువారూ మంచి చేసుకో
బావగారూ మహా గడుసువారూ మంచి చేసుకో
చిలిపి పనులు చేశాడో ఆ చెవులు పుచ్చుకో
కట్టుకున్నవాడు కలకాలం నీ మదిలోనే ఉన్నా
తోడబుట్టినాము మమ్ము క్షణ కాలం తలుచుకో
చెల్లీ ఓ బంగారు తల్లీ అక్కా ఓ చక్కని చుక్కా
అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది మాలక్ష్మి
అత్తవారింటికి తరలింది
మా చెల్లి బంగారు తల్లీ
మా అక్కా చక్కనీ చుక్కా
పోయిరావమ్మా పేరు తేవమ్మా
బంగారు తల్లీ బంగారు తల్లీ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips