01 October 2011

పడకు పడకు వెంట పడకు పడచు పిల్లకు ఆశపడకు

పడకు పడకు వెంట పడకు పడచు పిల్లకు ఆశపడకు
పోపోరా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ చినవాడా ఆ ఆ ఆ ఆ
పడకు పడకు వెంట పడకు పడచు పిల్లకు ఆశపడకు
పోపోరా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ చినవాడా ఆ ఆ ఆ ఆ
పడకు పడకు అడ్డుపడకు పడుచు వాణ్ణి చేయి విడకు
పోలేనే ఏ ఏ ఏ ఏ చినదానా ఆ ఆ ఆ ఆ
పడకు పడకు అడ్డుపడకు పడుచు వాణ్ణి చేయి విడకు
పోలేనే ఏ ఏ ఏ ఏ చినదానా ఆ ఆ ఆ ఆ

లైలా ఆ ఆ ఆ ఆ మజ్ఞూ ఊ ఊ ఊ మంజూ ఊ ఊ ఊ
మేలిముసుగులో పైడిబొమ్మలా మిసమిసలాడే లైలా
నీ సొగసుకు సలాము చేస్తున్న నీ సొగసుకు సలాము చేస్తున్నా
సొగసును మించిన మగసిరితో నా మనసును దోచిన మజ్ఞూ
నీ మమతకు గులామునవుతున్న నీ మమతకు గులామునవుతున్న

పెళ్ళికూతురై ఈ ఈ వెళ్ళుతున్నావా ఆ ఆ
మన ప్రేమను ఎడారి చేశావా మన ప్రేమను ఎడారి చేశావా
పెళ్ళి తనవుకే ఏ ఏ చేశారూ ఊ
మన ప్రేమ మనసుకే వదిలారూ మన ప్రేమ మనసుకే వదిలారూ
లైలా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
పడకు పడకు వెంట పడకు పడచు పిల్లకు ఆశపడకు
పోపోరా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ చినవాడా ఆ ఆ ఆ ఆ ఏహే ఏ
పడకు పడకు అడ్డుపడకు పడుచు వాణ్ణి చేయి విడకు
పోలేనే ఏ ఏ ఏ ఏ చినదానా ఆ ఆ ఆ ఆ

అనార్ సలీం గులాబి పూలతోటలో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
ఖవ్వాలి తీపిపాటలో గులాబి పూలతోటలో ఖవ్వాలి తీపిపాటలు
సలీము లేత గుండెకు షరాబు మత్తు చూపినా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అనార్కలీవి నువ్వు అనార్కలీవి నువ్వు ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మొఘల్ సింహాసనానికి ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ కసాయి శాసనానికి
మొఘల్ సింహాసనానికి కసాయి శాసనానికి
సవాల్‌గా జవాబుగా గరీభ్నేవరించినా ఆ ఆ ఆ
జహాపనావు నువ్వు జహాపనావు నువ్వు
సలీం సలీం సలీం అనార్
పవిత్ర ప్రేమకు సమాధి లేదులే ఏ ఏ ఏ
చరిత్ర మొత్తమే విషాధగాథలే ఏ ఏ ఏ విషాధగాథలే
పడకు పడకు వెంట పడకు పడచు పిల్లకు ఆశపడకు
పోపోరా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ చినవాడా ఆ ఆ ఆ ఆ ఏహే ఏ
పడకు పడకు అడ్డుపడకు పడుచు వాణ్ణి చేయి విడకు
పోలేనే ఏ ఏ ఏ ఏ చినదానా ఆ ఆ ఆ ఆ
పోపోరా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ చినవాడా ఆ ఆ ఆ ఆ ఏహే ఏ
పోలేనే ఏ ఏ ఏ ఏ చినదానా ఆ ఆ ఆ ఆ
పోపోరా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ చినవాడా ఆ ఆ ఆ ఆ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips