24 June 2010

నీవు నాపక్కనుంటే హాయి

నీవు నాపక్కనుంటే హాయి
నీవు లేకుంటే చీకటి రేయి
నీ కన్నులలోన
ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో కిరణాలు మెరిసాయి
నీవు నాపక్కనుంటే హాయి
నీవు లేకుంటే చీకటి రేయి
నీ కన్నులలోనా…
ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో కిరణాలు మెరిసాయి
నీవు నాపక్కనుంటే హాయి

కొండలలో కోనలలో ఏకాంతవేళ
గుండెలలో రేగింది సరసాల లీల
కొండలలో కోనలలో ఏకాంతవేళ
గుండెలలో రేగింది సరసాల లీల
అనురాగ శిఖరాన అందాల తోట
అనురాగ శిఖరాన అందాల తోట
ఆ చోట కోనేట సయ్యటలాడాలీ

నీవు నాపక్కనుంటే హాయి
నీవు లేకుంటే చీకటి రేయి
నీ కన్నులలోనా…
ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో కిరణాలు మెరిసాయి
నీవు నాపక్కనుంటే హాయి

కొనగోట మీటిన మాణిక్య వీణ
కొసరే మమతల తొలకరి వాన ఆ ఆ ఆ ఆ
కొనగోట మీటిన మాణిక్య వీణ
కొసరే మమతల తొలకరి వాన
కన్ను సైగల కౌగిలింతల సన్నజాజి తావి
ఎన్ని మారులు నిన్ను చూసినా దేవ రంభ ఠీవి
మువ్వల రవళి మోహన మురళి
మువ్వల రవళి మోహన మురళీళి
మధురం మధురం మానస కేళి

నీవు నాపక్కనుంటే హాయి
నీవు లేకుంటే చీకటి రేయి
నీ కన్నులలోనా…
ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో కిరణాలు మెరిసాయి
నీవు నాపక్కనుంటే హాయి

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips