23 June 2010

గోవింద బోలోహరి గోపాల బోలో

గోవింద బోలోహరి గోపాల బోలో
గోవింద బోలోహరి గోపాల బోలో
రాధా రమణ హరి గోపాల బోలో
రాధా రమణ హరి గోపాల బోలో
గోవింద బోలోహరి గోపాల బోలో
రాధా రమణ హరి గోపాల బోలో

హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే
హరే కృఇష్ణ హరే కృఇష్ణ కృఇష్ణ కృఇష్ణ హరే హరే
రాముడ్నైనా కృఇష్ణుడ్నైనా కీర్తిస్తూ కూర్చుంటామా
వాళ్ళేం సాధించారో కొంచెం గుర్తిద్దాం మిత్రమా
సంఘం కూడా స్థంభించేలా మన సత్తా చూపిద్దామా
సంగ్రామంలో గీతా పాఠం తెలుపమా

చార్మినార్ చాటు కధకీ తెలియదీ నిత్య కలహం
భాగ్యమతి ప్రేమ స్మౄతికి బహుమతీ భాగ్యనగరం
ఏం మాయతంత్రం మతమై నాటి చెలిమిని చెరిపెరా
ఓం శాంతి మంత్రం మనమై జాతి విలువని నిలుపరా పద పద పద
హరే రామ హరే కృఇష్ణా జపిస్తూ కూర్చుంటామా
కృఇష్ణా రామ చెప్పిందేమిటో గుర్తిద్దం మిత్రమా

ఓం సహనాభవతు సహనోగుణతు సహవీర్యం కరవా వహై
తేజస్వినామతీతమస్తు మావిద్విషావహై
పసిడిపతకాల హారం కాదురా విజయతీరం
మాటనే మాటకర్ధం నిను నువ్వే గెలుచు యుద్దం
శృఈరామ నవమి జరిపే ముందు లంకను గెలవరా
ఈ విజయదశమి కావాలంటే చెడును జయించరా పద పద పద

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips