29 June 2010

నాగరికత పేరుతో నవ్వుల పాలైయేరు

నాగరికత పేరుతో నవ్వుల పాలైయేరు
దోర వయసు జోరులో దారి తప్పిపోయేరు హుహు
నా మాటలో నిజం వింటారా మీరు

అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నా మాటలో నిజం వింటారా మీరు
అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నా మాటలో నిజం వింటారా మీరు
అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు

దమ్మారో దం అంటు పాడేరులే
ఆడమగ కలిసి ఆడేరులే
దమ్మారో దం అంటు పాడేరులే
ఆడమగ కలిసి ఆడేరులే
ఇదే గానమంటు ఇదే నాట్యమంటు
పెడదారిలో మీరు పడిపోతున్నారు

అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నా మాటలో నిజం వింటారా మీరు
అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు

ప్రతివారు లవ్ పేరు చెబుతారులే
పై మోజుకే లొంగిపోతారులే
ప్రతివారు లవ్ పేరు చెబుతారులే
పై మోజుకే లొంగిపోతారులే
ఇదే ఫ్యాషనంటు ఇదే కల్చరంటు
పెడదారిలో మీరు పడిపోతున్నారు

అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నా మాటలో నిజం వింటారా మీరు
అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు

ప్రతి జంట ఈలాగె వర్ధిల్లాలి
ప్రతి ఈలాగె విలసిల్లాలి
ప్రతి జంట ఈలాగె వర్ధిల్లాలి
ప్రతి ఈలాగె విలసిల్లాలి
ఈ చిరునవ్వు చిందే ఈ పసిపాపలుండే
సంసారమే కదా సౌభాగ్యసీమ

అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నా మాటలో నిజం వింటారా మీరు
అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips