29 June 2010

పాడు జీవితము యవ్వనం మూడునాళ్ళ ముచ్చటలోయి

పాడు జీవితము యవ్వనం మూడునాళ్ళ ముచ్చటలోయి
అయ్యయ్యో నీదు పరుగులెచ్చటకోయి
పాడు జీవితము యవ్వనం మూడునాళ్ళ ముచ్చటలోయి
అయ్యయ్యో నీదు పరుగులెచ్చటకోయి

చీకటి దారి,చుట్టూ ఎడారి చేయునదేమి
నీ చెలి ఇల్లు చేరి,ప్రేయసి ఇల్లు చేరి
చీకటి దారి,చుట్టూ ఎడారి చేయునదేమి
నీ చెలి ఇల్లు చేరి,ప్రేయసి ఇల్లు చేరి
దారిలో మూఢ తడబడకోయి,తడబడకోయి

పాడు జీవితము యవ్వనం మూడునాళ్ళ ముచ్చటలోయి
అయ్యయ్యో నీదు పరుగులెచ్చటకోయి
పాడు జీవితము యవ్వనం మూడునాళ్ళ ముచ్చటలోయి
అయ్యయ్యో నీదు పరుగులెచ్చటకోయి

కంటికి రెప్ప మన పుట్టిల్లు
కానిదానికి నీ రుణమే చెల్లు,నీ రుణమే చెల్లు
కంటికి రెప్ప మన పుట్టిల్లు
కానిదానికి నీ రుణమే చెల్లు,నీ రుణమే చెల్లు
ఎడబాటంటే ఎదలో ముల్లు,ఎదలో ముల్లు
పాడు జీవితము యవ్వనం మూడునాళ్ళ ముచ్చటలోయి
అయ్యయ్యో నీదు పరుగులెచ్చటకోయి

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips