23 July 2010

ఈ వాలు కన్నులు ఈ వన్నె చిన్నెలు

పల్లవి:

ఈ వాలు కన్నులు ఈ వన్నె చిన్నెలు
మారాజ రాజుకు నీరాజనములు
కన్నులు నిండె కన్నెలమిన్న మన్ననలీరా రాజా
కన్నులు నిండె కన్నెలమిన్న మన్ననలీరా రాజా

చరణం1:

కుషీమీర కొనరా కోరి చేరినారా
ఈ సొగసొంతా నీసొమ్మేరా ఫాదుషా
కుషీమీర కొనరా కోరి చేరినారా
ఈ సొగసొంతా నీసొమ్మేరా ఫాదుషా
కుషీమీర కొనరా

చరణం2:

కోయిల కూన కులికే జాణ
పలికించేరా పాటలలో
కోయిల కూన కులికే జాణ
పలికించేరా పాటలలో
సరసాల వేళ విరజాజి పానుపున కొలువుచేయించి లాలించుదాన
సరిచెయ్యాలా నేనే నాకు సాటిరా
కుషీమీర కొనరా కోరి చేరినారా
ఈ సొగసొంతా నీసొమ్మేరా ఫాదుషా
కుషీమీర కొనరా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips