21 July 2010

రింగ రింగ రింగ రింగ

రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే
రింగ రింగ రింగ రింగా – రింగ రింగ రింగా రింగారే
రింగ రింగ రింగ రింగ -రింగ రింగ రింగా రింగారే
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే

పాషు పాషు పరదేశి నేను – ఫారిన్ నుంచి వచ్చేసాను..
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే

రోషం ఉన్న కుర్రాళ్ళ కోసం – వాషింగ్టన్ను వదిలేసాను
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే

ఎయిర్ బస్సు ఎక్కి ఎక్కి రోతే పుట్టి – ఎర్ర బస్సు మీద నాకు మోజే పుట్టి
ఎర్రకోట చేరినాను – చేరినాక ఎదురు చూసిన

ఎవరి కోసం!

బోడి మూతి ముద్దులంటే బోరే కొట్టి – కోరమీసం కుర్రగాళ్ళ ఆరా పట్టి
బెంగుళూరు కెల్లినాను – మంగళూరు కెల్లినాను
బీహారు కెల్లినాను – జైపూరు కెల్లినాను
రాయలోరి సీమకి వచ్చి సెట్ అయ్యాను -

ఓహో మరిక్కడి కుర్రోల్లేం చేసారు?

కడపబాంబు కన్నులతో యేసి – కన్నెకొంప పేల్చేసారు అమ్మనీ..
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే

వేట కత్తి ఒంట్లోన దూసి – సిగ్గుగుత్తి తేన్చేసారు
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే

వాయించెహె..

ఇదిగో తెల్లపిల్ల – అదంతా సరేగాని -అసలు ఈ రింగ రింగ గోలేంటి?

అసలుకేమో నా సొంత పేరు – యాండ్రియానా స్చ్వార్జోరింగ
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే

పలకలేక ఈల్లెట్టినారు – ముద్దుపేరు రింగ రింగా..
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే

జీన్స్ తీసి కట్టినారు ఓణీ లంగా – బాబ్డ్ హేరు పెట్టినారు సవరం బాగా
రాయిలాగా ఉన్న నన్ను – రంగసాని చేసినారుగా..

ఇంగ్లీషు మార్చినారు ఎటకారంగా! -
ఇంటి యెనకకి ఒచ్చినారు యమకరంగా – ఒంటిలోని వాటర్ అంతా చెమటలాగ పిండినారు
ఒంపులోని అత్తరంత ఆవిరల్లే పీల్చినారు – ఒంపి ఒంపి సొంపులన్నీ తాగేసారు

అయిబాబోయ్ తాగేసరా? ఇంకేం చేసారు?

పుట్టుమచ్చలు లేక్కేట్టేసారు – లేని మచ్చలు పుట్టించారు
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఉన్న కొలతలు మార్చేసినారు – రాని మడతలు రప్పించారు
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఇదిగో ఫారిన్ అమ్మాయి.. ఎలా ఉందేటి మన కుర్రాళ్ళ పవర్?

పంచకట్టు కుర్రాల్లలోని – పంచ్ నాకు తెలిసొచ్చింది
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే

ముంతకల్లు లాగించేటొల్ల – స్త్రెంగ్తు నాకు తెగ నచ్చింది
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగారే

నీటి బెడ్ సరసమంటే గర్రు గర్రు – ములకమంచమంటే ఇంకా కిర్రు కిర్రు
సుర్రుమన్న సీనులన్ని ఫోన్లో ఫ్రెండ్స్ తోటి చెప్పినా

చెప్పిన చెప్పెసావెట్టి?

ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అంటే కచ పిచ -పంపు సెట్టు మేటర్ ఐతే రచ్చో రచ్చా
అన్నమాట చెప్పగానే -
ఐర్లండు గ్రీన్లాండు, న్యూజిలాండు, నెదర్లాండు, థైలాండు, ఫిన్లాండు..
అన్ని లాండుల పాపలీడ ల్యాండ్ అయ్యారు..

లాండయ్యరా! మరి మేమేం చెయ్యాలి?

హాండు మీద హాన్డేసేయ్యండీ – లాండు కబ్జా చేసేయ్యండీ..
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే

హాండు మీద హాండ్ ఎసేస్తమే – లాండు కబ్జా చేసేస్తామే
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే
రింగ రింగ రింగ రింగ – రింగ రింగ రింగా రింగరే..

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips