21 July 2010

చీకటి కాటుక కాగల చెంపల వాకిట వ్రాసిన కన్నీటి అమవాసలో--Gouthami

పల్లవి:

చీకటి కాటుక కాగల చెంపల వాకిట వ్రాసిన కన్నీటి అమవాసలో
చిగురాశల వేకువరేఖల కెంపుల ముగ్గులు వేసిన నీచూపు కిరణాలలో

వెలిగింది నా ప్రాణదీపం ఈ జన్మంత నీ పూజకోసం
నీ నీడ దేవాలయం మది నీకు నీరాజనం
ప్రతి అణువు పూలహరం
వెలిగింది నా ప్రాణదీపం ఈ జన్మంత నీ పూజకోసం

చరణం1:

నలుపైన మేఘాలలోని ఇల నిలిపేటి జలధారలేదా
నలుపైన మేఘాలలోని ఇల నిలిపేటి జలధారలేదా
వసివాడు అందాలకన్నా నీ సుగుణాల సిరి నాకు మిన్న
వసివాడు అందాలకన్నా నీ సుగుణాల సిరి నాకు మిన్న
తీయని ఊహలతీరము చేరువ చేసిన స్నేహము ఏనాటి సౌభాగ్యమో

వెలిగింది నా ప్రాణదీపం ఈ జన్మంత నీ పూజకోసం
నీ నీడ దేవాలయం మది నీకు నీరాజనం
ప్రతి అణువు పూలహరం
వెలిగింది నా ప్రాణదీపం ఈ జన్మంత నీ పూజకోసం

చరణం2:

నూరేళ్ళ బ్రతుకీయమంటు ఆ దైవాన్ని నే కోరుకుంటా
నూరేళ్ళ బ్రతుకీయమంటు ఆ దైవాన్ని నే కోరుకుంటా
ప్రతిరోజు విరిమాలచేసి నీ పాదాల అర్పించుకుంటా
ప్రతిరోజు విరిమాలచేసి నీ పాదాల అర్పించుకుంటా
మాయని మమతల తావున నిండిన జీవనవాహిని ప్రతిరోజు మధుమాసమే

వెలిగింది నా ప్రాణదీపం ఈ జన్మంత నీ పూజకోసం
నీ నీడ దేవాలయం మది నీకు నీరాజనం
ప్రతి అణువు పూలహరం
వెలిగింది నా ప్రాణదీపం ఈ జన్మంత నీ పూజకోసం

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips