21 July 2010

ఓ ప్రియురాల ఓ జవరాల పలుకవేల నాతో --chakrapani

పల్లవి:

ఓ ప్రియురాల ఓ జవరాల పలుకవేల నాతో
ఓ ప్రియురాల ఓ జవరాల
ఓ ప్రియురాల ఓ జవరాల పలుకవేలనే నాతో
ఓ ప్రియురాల ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం1:

వెన్నెల సెలయేరున విరబూసిన
వెన్నెల సెలయేరున విరబూసిన కలువవు నీవేనే జవరాల
కలువవు నీవేనే జవరాల
నా మదిలో డోలలూగరావే ఓ ప్రియురాల

చరణం2:

మిన్నుల పువుదోటల విహరించే
మిన్నుల పువుదోటల విహరించే కిన్నెర నీవేనే జవరాల
కిన్నెర నీవేనే జవరాల
నా మదిలో
నా మదిలో వీణ మీటరావే
నా మదిలో వీణ మీటరావే ఓ ప్రియురాల

చరణం3:

పొన్నల నీడలలో నడయాడెడి
పొన్నల నీడలలో నడయాడెడి నెమలివి నీవేనే జవరాల
నెమలివి నీవేనే జవరాల
నా మదిలో
నా మదిలో నాట్యమాడరావే
నా మదిలో నాట్యమాడరావే
ఓ ప్రియురాల ఓ జవరాల పలుకవేల నాతో
ఓ ప్రియురాల

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips