22 July 2010

నెలనడిమి వెన్నెలహాయి కనపడదు అమాసరేయి

పల్లవి:

నెలనడిమి వెన్నెలహాయి కనపడదు అమాసరేయి
నెలనడిమి వెన్నెలహాయి కనపడదు అమాసరేయి

చరణం1:

విరిసే పువ్వులందు,మురిసే తేనెచిందు
విరిసే పువ్వులందు,మురిసే తేనెచిందు
మెరిసే మెరపోపసందు,బ్రతుకే ఓనాటి విందు
మెరిసే మెరపోపసందు,బ్రతుకే ఓనాటి విందు

నెలనడిమి వెన్నెలహాయి కనపడదు అమాసరేయి
నెలనడిమి వెన్నెలహాయి కనపడదు అమాసరేయి

చరణం2:

మరిరాదే మధురవేళ మరిగిపోయెనేమి నను మరిగిపోయెనేమి
మరిరాదే మధురవేళ మరిగిపోయెనేమి నను మరిగిపోయెనేమి
మనసైన అనుభవాలే మిగిలేను ఆనవాలై,మిగిలేను ఆనవాలై

నెలనడిమి వెన్నెలహాయి కనపడదు అమాసరేయి
నెలనడిమి వెన్నెలహాయి కనపడదు అమాసరేయి

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips