23 July 2010

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

పల్లవి:

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు
ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు
వేదన శృతిగా రోదన లయగా సాగే గానమిది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు
ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

చరణం1:

ఒంటరిగా తిరుగాడు లేడినొక మనిషి చూసినాడు చెంతకు చేరదీసినాడు
అభము శుభము తెలియని లేడి అతనిని నమ్మింది తన హృదయం పరిచింది
ఆ తరువాతే తెలిసింది ఆ మనిషి పెద్దపులని తను బలియైపోతినని
ఆ లేడి గుండె కోత నా గాధకు శ్రీకారం
నే పలికే ప్రతి మాట స్త్రీ జాతికి సందేశం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు
ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

చరణం2:

ఇప్పుడు కూడా నయవంచకులు ఇంద్రులు ఉన్నారు కామాంధులు ఉన్నారు
వారి చేతిలో వందలు వేలు బలి అవుతున్నారు అబలలు బలి అవుతున్నారు
నిప్పులు చేరిగే ఈ అమానుషం ఆగేదెప్పటికి చల్లారేదెప్పటికి
ఆ మంటలారుదాకా నా గానమాగిపోదు
ఆ రోజు వచ్చు దాకా నా గొంతు మూగబోదు

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు
ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు
వేదన శృతిగా రోదన లయగా సాగే గానమిది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు
ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips